„Aktywna tablica” – edycja 2022

„Aktywna tablica” – edycja 2022

Wsparcie finansowe w 2022 roku 

Za pośrednictwem CEA o wsparcie finansowe w ramach programu w 2022 roku mogą ubiegać się jednostki, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i realizują kształcenie artystyczne w ramach szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego.

Obowiązujące terminy w 2022 roku

•    Szkoły artystyczne wnioskują o udział w Programie do Ministra za pośrednictwem CEA do 15 maja br.
•    Rozpatrywanie wniosków przez zespół powołany przez Ministra – do 30 czerwca br.
•    Przekazanie przez Ministra środków finansowych – do 30 lipca 2022 r.

Uwagi

1.    Jednostki mogą otrzymać wsparcie finansowe jednokrotnie w odniesieniu do poszczególnych typów szkół w ramach programu.
2.    Za pośrednictwem CEA składają wnioski tylko szkoły prowadzone przez Ministra.
3.    Wniosek powinien być złożony na konkretną szkołę, nie na zespół szkół.
4.    Szkoły prowadzone przez Ministra nie mają obowiązku zapewniania wkładu własnego.
5.    Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego powinien być podpisany przez dyrektora szkoły.